Otsa-ohimolohkorappeuma

Otsa-ohimolohkorappeumasta johtuva muistisairaus on yleisnimitys niille oireyhtymille, joille on ominaista aivojen otsa- ja ohimolohkojen toiminnan heikkeneminen ja siitä johtuvat oireet. Otsa-ohimolohkorappeumasta johtuvassa muistisairaudessa aivojen otsa- ja ohimolohkot ovat vaurioituneet. Aivosolujen sisälle kasautuu epänormaaleja proteiineja, jotka tuhoavat solut. Alkuvaiheen näkyvimmät oireet voivat olla muutokset persoonallisuudessa ja käytöksessä. Sairastuneella voi olla esimerkiksi vaikeuksia soljuvan puheen tuottamisessa tai hän voi unohtaa sanojen merkityksiä. Oireet riippuvat siitä, mitkä kohdat aivoista ovat vaurioituneet.

Kolme yleisintä tähän sairausryhmään kuuluvaa oireyhtymää ovat frontotemporaalinen dementia, etenevä, sujumaton afasia sekä semanttinen dementia

Otsa-ohimolohkorappeuman tyypillisimpiä oireita:

  • persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutokset
  • arvostelukyvyttömyys ja heikentynyt päättelykyky
  • lyhytjänteisyys, huolettomuus ja holtittomuus
  • tahdittomuus ja estottomuus (seksuaaliset värittyneet puheet ja teot)
  • apaattisuus

 

Lisätietoa ja lähteitä:

Otsa-ohimolohkorappeuma ja siitä aiheutuvat muistisairaudet -esite (pdf)

Muistiliitto

Muistikummit