Alzheimerin tauti

Alzheimerin tauti on tavallisin dementian aiheuttaja ja sitä sairastaa noin 70 % muistisairaista. Alzheimerin tauti on yleensä hitaasti ja tasaisesti etenevä muistisairaus. Sairauden syy on tuntematon. Alzheimerin taudin ensimmäinen oire on muistin ja oppimisen heikkeneminen, mikä näkyy jo taudin varhaisvaiheessa mieleen painamisen heikkenemisenä ja viimeaikaisten tapahtumien unohtamisena. Ajan- ja paikantaju saattaa hämärtyä. Ajattelu hidastuu, puheessa on vaikeaa löytää sanoja ja puhe juuttuu. Sosiaaliset kyvyt säilyvät pitkään niin, että ulkopuoliset eivät välttämättä edes huomaa sairautta.

 

Tyypillisiä ensimmäisiä oireita ovat:

  • lähimuistin häiriöt (mieleen painamisen ja uuden oppimisen vaikeus)
  • vaikeus muistaa uusia nimiä tai sovittuja asioita
  • käyttöesineiden hukkaaminen
  • vaikeus liikkua erityisesti vieraassa ympäristössä
  • asioiden ja tapahtumajärjestysten sekoittuminen

 

Lisätietoa ja lähteitä:

Alzheimerin tauti -esite (pdf)

Muistiliitto

Muistikummit