Verisuoniperäinen muistisairaus

Aivoverenkierron häiriöt ovat toiseksi tavallisimpia dementiaan johtavia tiloja. Verisuoniperäinen (vaskulaarinen) muistisairaus liittyy aivojen verisuonten vaurioihin ja erityyppisiin aivoverenkiertohäiriöihin. Osa aivosoluista vaurioituu tai kuolee, jos verisuonten tukkeutuminen vähentää hapen virtaamista aivoihin. Oireet voivat ilmaantua yhtäkkiä tai kehittyä hiljalleen.

Verisuoniperäisen muistisairauden oireet vaihtelevat ja voivat olla saman tyyppisiä kuin Alzheimerin taudissa. Monilla sairastuneilla on ongelmia ongelmanratkaisussa tai suunnittelussa, nopeassa ajattelussa ja keskittymisessä. Heillä saattaa myös olla lyhyitä sekavuuden hetkiä. Puhuminen ja puheen ymmärtäminen hankaloituvat. Muisti ja uuden oppiminen voivat säilyä pitkäänkin. Mieliala saattaa vaihdella hyvin nopeasti ilosta suruun. Sairastunut ihminen on tietoinen omasta tilanteestaan varsin hyvin ja voi kärsiä myös masennuksesta. Ilman uusia häiriöitä hyvä toimintakyky saattaa säilyä pitkäänkin.

Verisuoniperäisen muistisairauden varhaisoireisiin kuuluvat usein:

  • lievä muistihäiriö
  • puhehäiriöt
  • kömpelyys
  • kävelyvaikeudet (ns. töpöttelykävely)
  • hahmottamisvaikeudet (esim. aika- ja paikkaorientaatio)

 

Lisätietoa ja lähteitä:

Verisuoniperäinen muistisairaus -esite (pdf)

Muistiliitto

Muistikummit