Yhdistykset

Espoon ja Kauniaisten Muistiyhdistys ry hallinnoi Uudenmaan Muistiluotsia. Yhteistyökumppaneita kumppanuussopimuksella ovat Vantaan Muistiyhdistys ry, Äldreomsorgen i Ekenäs rf ja Karjaan ja Pohjan Ikäihmisten Tuki ry, Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys ry, Lohjan seudun Muistiyhdistys ry sekä Hyvinkään seudun Muistiyhdistys ry. Yhdistykset ovat Muistiliiton jäsenyhdistyksiä ja osa koko maan kattavaa muistiyhdistysverkostoa. 

Muistiyhdistysten tehtävä

Muistiliiton jäsenyhdistysten muodostama yhdistysverkosto edistää muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä oikeuksien toteutumista. Muistiliiton jäsenyhdistykset palvelevat niin muistisairaita ihmisiä, heidän omaisiaan ja asiasta kiinnostuneita kuin tarpeiden mukaan ammattihenkilöstöäkin.

Espoon ja Kauniaisten Muistiyhdistys ry / Esbo och Grankulla Minnesförening rf

Espoon ja Kauniaisten Muistiyhdistys hallinnoi eli vastaa Uudenmaan Muistiluotsin toiminnasta sen koko toiminta-alueella ja toimii työnantajana Muistiluotsin työntekijöille. Yhdistyksellä on päätösvalta ja vastuu Uudenmaan Muistiluotsia koskevissa asioissa ja se valvoo tiiviisti UML:n toimintaa. Yhdistys toimii UML:n toiminnan kautta yhteistyössä neljän alueellisen Muistiyhdistyksen kanssa. 

Espoon ja Kauniaisten Muistiyhdistyksen tehtävä on välittää tietoa muistisairauksista, niiden hoidosta sekä saatavilla olevista palveluista. Muistisairaiden ja omaistensa tarpeiden mukainen palvelujen kehittäminen sekä heidän oikeuksiensa toteutumisen valvonta kuuluvat tehtäviin. Muistiyhdistys täydentää kunnan järjestämiä palveluja mm ryhmätoiminnalla, asiantuntija-avulla, verkostojen ylläpidolla ja koulutuksella. 

Yhdistys järjestää kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa jäsenistölle. Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittava hallitus (puheenjohtaja ja 5 - 8 hallituksen jäsentä).  

LUE LISÄÄ

Ohjausryhmä

Uudenmaan Muistiluotsin ohjausryhmä koostuu alueellisten kumppanuusyhdistysten edustajista. Ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti, toimii viestintäelimenä ja valvoo Uudenmaan Muistiluotsin toimintaa.

LUE LISÄÄ