Lewyn kappale -tauti

Lewyn kappale -taudissa aivosolujen sisälle muodostuu erittäin pieniä epätavanomaisia löydöksiä (Lewyn kappaleita). Kappaleet häiritsevät aivojen kemiaa ja johtavat aivosolujen kuolemaan. Varhaisiin oireisiin voi liittyä tarkkaavaisuuden vaihteleminen päivän mittaan, näköharhat ja vaikeudet etäisyyksien arvioimisessa. Sairaus ei yleensä vaikuta lähimuistiin yhtä paljon kuin Alzheimerin tauti. Lewyn kappale -taudilla ja Parkinsonin taudilla on paljon yhteistä, ja sairastuneilla on usein samantyyppisiä oireita, kuten lihasjäykkyyttä ja kävelyvaikeuksia.

Sairauden oireita:

  • tarkkaavuuden ongelmia
  • avaruudellisen hahmottamisen vaikeutta (tilat, etäisyydet, suunnat)
  • Parkinson-oireita, kuten lihasjäykkyyttä ja kävelyvaikeuksia ja yllättäviä kaatumisia
  • mielialan, vireystilan ja muistitoimintojen vaihteluita
  • selväpiirteisiä, yksityiskohtaisia hallusinaatioita ja harhaluuloja (esim. eläimiä ja ihmisiä)
  • mahdollisesti ohimeneviä tajunnanhäiriöitä

 

Lisätietoa ja lähteitä:

Lewyn kappale -tauti -esite (pdf)

Muistiliitto

Muistikummit