Etenevät muistisairaudet

Muistihäiriö on yleinen oire. Monet tekijät vaikuttavat eri ikäisten ihmisten kykyyn muistaa asioita ja oppia uutta. Stressi, masennus, suru, runsas alkoholin käyttö, huono ravitsemustila, eräät sairaudet ja lääkkeet ovat esimerkkejä näistä tekijöistä. Muistioireen syy on tärkeää selvittää mahdollisimman nopeasti, aina ei ole kyse etenevästä muistisairaudesta. Eri muistisairaudet aiheuttavat erilaisia oireita.

Eteneviä muistisairauksia sairastaa Suomessa tällä hetkellä noin 200 000 ihmistä. Heistä noin 10 000 henkilöä on saanut muistisairausdiagnoosin työiässä eli alle 65-vuotiaana.

 

Muistisairauksiin voi liittyä muun muassa seuraavia oireita:

 • muistihäiriöt alkaen lähimuistin vaikeuksista – vaikeus muistaa viime aikojen tapahtumia
 • uuden oppiminen heikkenee – uudet asiat eivät jää mieleen ja oppiminen on vaikeaa
 • puheen tuottamisen ja ymmärtämisen vaikeus – vaikeus löytää sanoja tai ymmärtää sanallisia ohjeita
 • kätevyyden häiriöt - vaikeuksia pukeutumisessa tai esineiden käytössä
 • ajan ja paikan tunnistamisen vaikeudet – eksyminen
 • mielialan lasku, ahdistuneisuus – joskus myös levottomuus, aggressiivisuus
 • persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutoksia
 • vaikeutena selvitä arkipäivän toiminnoissa

 

Arjessa muistisairaus voi ilmetä esimerkiksi:

 • toistuvina kysymyksinä samasta asiasta
 • talousasioiden hoitaminen on vaikeutunut
 • opittujen taitojen ja asioiden pyyhkiytymisenä pois mielestä
 • tuttujen henkilöiden nimet ei muistu enää mieleen
 • esineiden ja asioiden nimeämisen ja tunnistamisen vaikeudet – käytetään kiertoilmauksia
 • tärkeät esineet ovat usein kateissa tai löytyvät oudoista paikoista. Esimerkiksi avaimet jatkuvasti hukasssa tai silmälasit löytyvät jääkaapissa.
 • autolla ajaessa tuttukin reitti voi tuntua vieraalta
 • palaa usein kaupasta ilman sitä tavaraa, jota lähti ostamaan
 • tärkeät sovitut asiat ja tapaamiset unohtuvat. Esimerkiksi lääkäriajat tai ystävän tapaaminen.

 

On tärkeää verrata muistin toimintaa omaan aikaisempaan tilanteeseen eikä kenenkään muun kykyyn painaa mieleensä asioita. 

 

Jos huolestut itse muistisi heikkenemisestä tai läheisesi huomaa edellä mainittuja muutoksia, varaa aika terveyskeskukseen tai omalle lääkärille.

Tietoa ja tukea muistiperheille