Aivoterveys

Aivoterveys on kaikenikäisten asia. Aivoissa ja muistissa säilyy kaikki oppimamme asiat ja elämämme aikana kokemamme kokemukset, jotka muokkaavat meistä yksilöitä.

Aivoterveelliset elämäntavat

Aivot ja muisti tarvitsevat toimiakseen sopivasti haastetta ja riittävästi lepoa. Terveellisistä elämäntavoista on muistille hyötyä. Hyvä tapa suojella muistia on käyttää aivojaan monipuolisesti niin työssä kuin vapaa-ajalla. On myös hyvä huolehtia, että muisti saa levätä. On tärkeä huolehtia riittävästä unen saannista. Väsyneenä muistaminen hankaloituu.

Terveellinen ja monipuolinen ravinto on aivoille hyväksi. Aivoterveyttä tukevan ravinnon suhteen toimivat pitkälti samat periaatteet kuin sydänterveydessä. Suosi kasviksia, marjoja, hedelmiä ja täysjyväviljaa. Pehmeät kasvirasvat kuten kotimainen rypsiöljy on hyvä lisä ruokavalioon. Tärkeää on muistaa syödä monipuolisesti ja kohtuudella. Myös painonhallinta tukee aivoterveyttä.

Yksi tärkeimmistä aivoterveyden edistäjistä on liikunta. Kaikki liikuntalajit ovat aivoterveydelle hyväksi, joskus on hyvä haastaa itsensä mutta pääasia on, että liikunta on mielekästä ja säännöllistä. Jo pieni kävelylenkki tai portaiden valitseminen hissin sijaan ovat erinomaisia tapoja liikkua.

Aivoja ja muistia on tärkeä suojata riskitekijöiltä joita ovat mm. stressi, korkea kolesteroli, korkea verenpaine,  päihteet, tupakointi sekä päähän kohdistuvat iskut.

Suomalainen FINGER-tutkimus osoitti ensimmäisenä maailmassa, että noudattamalla monipuolista elintapaohjelmaa voidaan parantaa ikääntyneiden kognitiivisia toimintoja ja ehkäistä muistitoimintojen heikentymistä. Lue lisää täältä.

Aivojen aktivointi

Aivoja voi aktivoida ja muistia voi harjoittaa monella tavalla. Tärkeää on, että muistin harjoittaminen on sinulle mielekästä ja mukavaa, silloin saat aivojen aktivoinnista suurimman hyödyn.

Hyviä harjoitteita muistille voivat olla 

  • lukeminen
  • kaikenlainen liikunta
  • sosiaalisuus
  • opiskelu, esimerkiksi uuden kielen opiskelu
  • musiikki- ja kulttuuriharrastukset
  • käsityöt
  • sudokut tai ristisanat
  • luonnossa liikkuminen
  • tietokilpailut, seurapelit 
  • tuttujen asioiden tekeminen uudella tavalla

Hyvä työ aivoille

Arjessa muistia kuormittavat monet tekijät. Unohteleminen johtuu usein monen asian käsittelemisestä yhtäaikaa ja keskittymisen puutteesta. Kiire, väsymys ja stressi heikentävät muistin toimintaa. 

Muistamista voi tukea arjessa karsimalla ylimääräiset asiat ja keskittymällä yhteen asiaan kerrallaan. Muistille on tärkeää syödä terveellisesti, levätä riittävästi ja liikkua säännöllisesti. Muistiliitto on koonnut kognitiivisen ergonomian tueksi Hyvä työ aivoille-materiaalin. 

Tutustu materiaaliin.