Minnet och minnessjukdomar

Minnet är ett komplicerat system, som betjänar oss alla dagar i vårt liv på många sätt. I minnet lagras allt vi lär oss, våra erfarenheter och minnen, så det är värt att sköta om. Minnet är ändå känsligt för störande faktorer, som tex kan vara trötthet, bekymmer eller smärta eller enbart vardaglig stress, koncentrationssvårigheter eller brist på motivation. Glömska är också en del av minnets normala verksamhet.

Minnets funktion

Även om hjärnan ser så gott som lika ut hos oss alla, kan hjärncellerna ordna sig på en massa olika sätt till ett nervsystem, beroende på hur man har använt sin hjärna under sin levnadstid. Detta gör att varje människas hjärna är unik. På samma sätt är vars och ens minne individuellt. Om en person tex i sitt jobb måste lära sig en massa namn som tex lärare, så har hon antagligen ett bättre namnminne än genomsnittet av människor även utanför sitt jobb. Även vår personlighet påverkar minnet. En del människor kommer ihåg detaljer medan andra går genom livet mera med en ”klackspark” och gör knappast någonsin några detaljerade observationer som de lagrar i minnet. 

LÄS MERA

Var och en kan ta hand om sitt minne

Mångsidig kost, motion, social samvaro och aktivering av hjärnan är bra för minnet. Lika viktigt som aktivering av hjärnan är också vila och sömn. Kom ihåg att vila, sova tillräckligt och röra dig i naturen eller alternativt gå på en konstutställning. Alkoholintaget bör minskas och andra rusmedel och tobak rekommenderas att sluta helt. Också onödig oro och stress skall man sträva till att göra sig av med och istället njuta av livet här och nu.

Dessa är hjärnhälsans och minnets grundvård.

LÄS MERA

När behöver man vara orolig för sitt minne?

Glömska är en del av ett normalt minnes funktioner. Man kan inte komma ihåg allt och det är heller inte meningen. Men vad är då ett normalt minnes funktion och när borde man bli orolig?

I regel kan man säga att det är skäl att undersöka sitt minne om vardagliga saker börjar bli svårare. Att undersöka minnet lönar sig också av den anledningen att alla minnesproblem inte är en framskridande minnessjukdom och ju fortare man får behandling av problemen desto bättre är vårdresultaten.

Minnet lönar sig att undersöka, när

 • försvagandet av minnet märkbart försvårar arbete eller vardagssysslor
 • man glömmer upprepade gånger andra saker än bara personers namn
 • närståendes eller vänners namn glöms eller närstående personer blir svårare att identifiera
 • saker som är viktiga för en (plånbok, glasögon, telefon...) är ofta borttappade och man använder en stor del av sin tid att söka dessa saker
 • det blir svårare att förstå funktionen med olika saker
 • man glömmer gång efter annan bestämda träffar
 • man får svårigheter att sköta ekonomin
 • man kör bil och får fundera vart man är på väg
 • man kommer inte ihåg hur man kommit till någon plats
 • man har svårigheter att lära sig nya saker. Tex vårddirektiv, nya apparater...
 • man förminskar eller försöker gömma eller bortförklara minnesproblem
 • man är orolig för sitt eget eller en närståendes minne
 • de närstående märker förändringar i din personlighet

Det är viktigt att man jämför sitt eget minnes funktion med tidigare situation och inte med någon annans förmåga att komma ihåg saker.

Om du vill diskutera din situation så kan du ringa ditt områdes minneshandledare. Till kontaktuppgifterna kommer du här.

Tilläggsinformation får du från Minnesförbundets sidor.

LÄS MERA

Framskridande minnessjukdomar

Glömskan hör till ett normalt minnes funktion och all glömska beror inte på en framskridande minnessjukdom. För att få rätt diagnos, vård, medicinering, rehabilitering och stöd är det ändå viktigt att man undersöker saken!

De vanligaste framskridande minnessjukdomarna är

 • Alzheimers sjukdom
 • Blodkärlsrelaterad minnessjukdom
 • Lewy body-sjukdom
 • Degeneration i pann- och tinningloben
LÄS MERA