Minnet och minnessjukdomar

Alla intellektuella aktiviteter grundar sig på minnet. Utan minne skulle det inte finnas någon identitet eller livshistoria. Till och med de närmaste människorna skulle förbli okända och uppfattningen om världen endast ett flöde av observationer som vore svåra att förstå. Det krävs minne för att förstå ord och språk, skapa sinnebilder samt för att exempelvis gå hem från butiken.

När information läggs på minnet skapas nya synapser mellan nervcellerna. Samtidigt förstärks eller försvagas gamla synapser.

Ett fungerande minne är en viktig del av en fungerande vardag: denna stund, det förgångna och det kommande. Alla har också erfarenheter av att minnet sviker. Vid upprepning väcker glömskan och minnesstörningarna frågor om och oro över orsaken till minnesproblemen. Bland de flesta grundar sig detta på brådska, trötthet eller brist på koncentration och motivation.

Hos en del beror problemen på en progressiv minnessjukdom för vilken det är viktigt att i tid få korrekt vård och rehabilitering.

Källa: Minnesförbundet