Nylands Minneslots

Stöd, information och verksamhet för ditt minne

Välkommen till Nylands Minneslots nätsidor!

Vad är Nylands Minneslots?

Nylands Minneslots är verksamhet som finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) i Nyland i Esbo, Grankulla, Vanda, Kyrkslätt, Raseborg, Ingå, Hangö, Sjundeå, Träskända, Kervo, Tusby och Nurmijärvi. Nylands Minneslots verksamhet är riktad till personer med minnessjukdom och deras närstående och även för andra som är intresserade av att sköta om sitt minne. Vi skolar även frivilliga och via oss har regionens yrkesmänniskor inom minnesarbete möjlighet att skapa nätverk och dela erfarenheter.

Nylands Minneslots är en del av det riksomfattande Minneslots-nätverket som Minnesförbundet koordinerar. Till nätverket hör 18 Minneslotsar. Esbo och Grankulla Minnesförening rf administrerar Nylands Minneslots och samarbetsföreningarna är Vantaan Muistiyhdistys ry, Äldreomsorgen i Ekenäs rf,  Stöd för de äldre i Karis och Pojo rf samt Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys ry. Minneslotsen samarbetar på sitt område med kommunen, privata- och tredje sektorn.
Bekanta dig med Nylands Minneslots broschyr på svenska eller finska! (pdf)

Verksamhetens målsättningar

Huvudmålsättningen för Nylands Minneslots verksamhet är att stöda personer med minnessjukdom och deras närstående att fortsätta ett liv som de känner som sitt eget och stöda välmående hemma genom att erbjuda information, handledning och möjlighet att delta. Med vår verksamhet främjar vi också förverkligande av den minnessjuka människans och närståendes rättigheter och får deras röst hörd.

LÄS MERA

Vad händer i Nylands Minneslots?

Nylands Minneslots ordnar informativ och stödjande verksamhet med låg tröskel för personer med minnessjukdom och deras närstående. I de funktionella grupperna ryms det med också andra som är intresserade av sitt minne. Vi erbjuder även frivilliga möjligheten att verka i ett mångsidigt och utvecklande samfund. För de frivilliga ordnas skolningar och stödträffar regelbundet. Nylands Minneslots verkar aktivt i olika samarbetsnätverk och för vidare respons av kunderna angående saker som just nu är viktiga i deras liv.
En mera detaljerad presentation om verksamheten hittar du på denna sidas Verksamhet-del.
Bekanta dig med händelserna i händelsekalendern eller säsongens sammanfattning och anmäl dig med!

Nylands Minneslots personal

I Nylands Minneslots arbetar en verksamhetsledare och åtta minneshandledare. Minneshandledarna verkar på egna områden och ansvarar för verksamhetens innehåll på sina områden. Verksamhet finns både på finska och svenska på hela verksamhetsområdet. Om du vill veta mera angående verksamheten på ditt område, anmäla dig med, framför önskemål angående verksamheten eller om du behöver minnesrådgivning, var vänlig och kontakta minneshandledaren på ditt område.
Här finns kontaktuppgifterna.

LÄS MERA