Nylands Minneslots

Esbos kansli

Köpmannavägen 6
02100 Esbo
tel. 0400 364 453
toimisto@espoonmuisti.fi

Sanna Suvisalmi
Verksamhetsledare
tel. 040 735 1818
e-post: sanna.suvisalmi@espoonmuisti.fi

Krista Asmala
Minneshandledare
Esbo, Grankulla och Vanda, finskspråkig verksamhet
tel. 040 483 0139
e-post: krista.asmala@espoonmuisti.fi

Johanna Juola
Minneshandledare
Esbo, Grankulla och Vanda, finskspråkig verksamhet
tel. 040 170 6771
e-post: johanna.juola@espoonmuisti.fi

Asta Koskinen
Minneshandledare
Esbo, Grankulla och Vanda, finskspråkig verksamhet
tel. 040 542 5253
e-post: asta.koskinen@espoonmuisti.fi

Lotta Parkkola
Minneshandledare
Esbo, Grankulla och Vanda, finskspråkig verksamhet
tel. 040 743 3158
e-post: lotta.parkkola@espoonmuisti.fi

Träskändas kansli

Pia Kuusinen
Minneshandledare
Träskända, Kervo, Tusby, Nurmijärvi och Hyvinge, finskspråkig verksamhet
tel. 040 739 5146
e-post: pia.kuusinen@espoonmuisti.fi

Anu Keränen
Minneshandledare
Träskända, Kervo, Tusby, Nurmijärvi och Hyvinge, finskspråkig verksamhet
tel. 040 136 7977
e-post: anu.keranen@espoonmuisti.fi

Raseborgs kansli

Centralgatan 65
10300 Karis

Hanna-Maria Bärlund
Minneshandledare
Raseborg, Kyrkslätt och Sjundeå, finskspråkig verksamhet
tel. 0400 410 175
e-post: hanna-maria.barlund@espoonmuisti.fi

Petra Karjalainen
Minneshandledare
Raserborg, Kyrkslätt, Ingå, Sjundeå, Hangö, svenskspråkig verksamhet
tel. 0400 321 239
e-post: petra.karjalainen@espoonmuisti.fi

Lojo, Vihtis, Högfors

Eija Kyllönen
Minneshandledare
Lojo, Vihtis, Högfors finsk- och svenskspråkig verksamhet
tel. 040 752 7866
e-post: eija.kyllonen@espoonmuisti.fi