Nylands Minneslots

Esbos kansli

Köpmannavägen 6
02100 Esbo
tel. 0400 364 453
toimisto@espoonmuisti.fi

Sanna Suvisalmi
Verksamhetsledare
tel. 040 735 1818
e-post: sanna.suvisalmi@espoonmuisti.fi

Viviane Azéma
Minneshandledare
Esbo, Grankulla och Vanda, finsk- och svenskspråkig verksamhet
tel. 040 516 3351
e-post: viviane.azema@espoonmuisti.fi

Asta Koskinen
Minneshandledare
Esbo, Grankulla och Vanda, finskspråkig verksamhet
tel. 040 542 5253
e-post: asta.koskinen@espoonmuisti.fi

Pia Kuusinen
Minneshandledare
Träskända, Kervo, Tusby och Nurmijärvi, finskspråkig verksamhet
tel. 040 739 5146
e-post: pia.kuusinen@espoonmuisti.fi

Lotta Parkkola
Minneshandledare
Esbo, Grankulla och Vanda, finskspråkig verksamhet
tel. 040 743 3158
e-post: lotta.parkkola@espoonmuisti.fi

Suvi Silvola
Minneshandledare
Träskända, Kervo, Tusby och Nurmijärvi, finskspråkig verksamhet
puh. 040 136 7977
s-posti: suvi.silvola@espoonmuisti.fi

Eliise Vares
Minneshandledare
Esbo, Grankulla och Vanda, finskspråkig verksamhet
puh. 040 170 6771
s-posti: eliise.vares@espoonmuisti.fi

Raseborgs kansli

Centralgatan 65
10300 Karis

Maija Hakala
Minneshandledare
Raseborg, Kyrkslätt och Sjundeå, finskspråkig verksamhet
tel. 040 752 7866
e-post: maija.hakala@espoonmuisti.fi