Verksamhetens syfte

Delaktighet

Nylands Minneslots vill erbjuda möjlighet att delta i verksamhet för de människor som fått en minnessjukdomsdiagnos och pga det börjar gränserna att leva ut minska. Med att fortsätta ett liv som liknar ens eget, menar vi att fast de egna hobbyerna minskar eller blir borta pga minnessjukdomen, så kan man hitta nya hobbyn eller fortsätta med de gamla i Nylands Minneslots verksamhet. Tillsammans med bekant sällskap kan man tryggt ha hobbyn, fara på utfärd, samlas tillsammans, diskutera och få stöd, fira jul- och sommarfester. All verksamhet leds av yrkesmänniskor och frivilliga som är skolade av Nylands Minneslots.

Med verksamhet med låg tröskel, menar vi att det skall vara lätt att delta. Nylands Minneslots ordnar verksamhet på olika håll inom verksamhetsområdet, så att vägen hemifrån skall vara rimlig för alla. För att komma med i verksamheten behöver man inga remisser. Det räcker att kontakta minneshandledarna.

Välkommen med i vår hurtiga och glada skara!