Minnets funktion

Minnet är en serie händelser där man drar sig till minnes det som man lärt sig och saker som man upplevt tidigare samt lär sig något nytt.

Det vanligaste sättet att illustrera minnets struktur och förstå dess funktion är att skilja åt det momentana sensoriska minnet, det kortvariga arbetsminnet och det långvariga långtidsminnet.

  • Genom sinnena förmedlar det sensoriska minnet information till hjärnan. Detta kan vidare delas upp i ikon-, eko- och beröringsminnet enligt vilka förnimmelser som förmedlas till vilken den av hjärnan.
  • Genom arbetsminnet hålls saker i sinnet endast några sekunder. Arbetsminnet fungerar när exempelvis ett telefonnummer hämtas från telefonkatalogen och hålls i sinnet fram till att man slagit numret.
  • Långtidsminnet är ett ändlöst förråd. Långtidsminnesfunktionen kan förklaras med den tredelade indelningen i lagring i minnet, förvaring i minnet och återkallande från minnet.

Källa: Minnesförbundet

Varje minne är unikt

För en själv betydelsefulla händelser kommer man bäst ihåg. Händelser som inkluderat stora känslor, bevaras längst i vårt minne. Var och ens minne är individuellt, därför kan till exempel två syskon minnas samma händelse ur barndomen på två helt olika sätt. Att upprepa händelsen och minnas tillbaka stärker minnesbilden. Att minnas tillbaka stärker och gör gott för minnet.

Vår uppmärksamhet och motivation påverkar mycket på hur saker och ting stannar i minnet. Genväg till att lära sig något nytt finns inte. Ofta krävs det större koncentration och flera upprepningar för äldre än för yngre att lära sig nya saker.

Allt behöver vi inte minnas

Att glömma är en naturlig del av minnets funktion. Att lägga på minne har kunnat störas av något och koncentrationen rubbats. Att göra samtidigt många olika saker eller helt enkelt ointresse påverkar hur vi minns.

Med åldern sker förändringar i minnet, hos alla. Att lägga saker på minnet kan ta längre tid än tidigare och kräva mer koncentration, namnminnet kan försämras och yttre störningar kan påverka inlärningen mer än tidigare. Till exempel när ett telefonnummer som man nyss lagt på minnet, glöms när dörrklockan ringer innan man hinner slå numret.

Viktig information som nära och käras namn, viktiga händelser/minnen och inlärda kunskaper hålls i minnet utan problem.

Då minnesproblemen påverkar den normala vardagen mer än tidigare är det dags att undersöka vad det är som påverkar minnet.