Framskridande minnessjukdomar

Minnesstörningar är ett vanligt symtom. Det finns många faktorer som påverkar människors förmåga att komma ihåg saker och lära sig nya saker. Stress, depression, sorg, riklig användning av rusmedel, vissa sjukdomar och mediciner är exempel på faktorer som kan påverka minnets funktion. Det är viktigt att alltid undersöka minnesstörningens orsak eftersom det inte alltid är fråga om en progressiv minnessjukdom. Olika minnessjukdomar har olika symtom. 

I Finland finns det uppskattningsvis ca 193 000 personer med en progressiv minnessjukdom. Av dessa har ca 10 000 personer fått diagnosen i arbetsförålder, under 65 år. 

Följande symtom kan handla om en progressiv minnessjukdom: 

 • minnesstörningar, speciellt i närminnet – svårigheter att komma ihåg vad som hänt nyligen 

 • svårigheter att lära sig – ny information och kunskap stannar inte kvar i minnet 

 • svårigheter att verbalt uttrycka sig och att förstå andra – hittar inte ord, förstår inte givna instruktioner 

 • problem med vardagliga uppgifter – svårigheter att klä på sig eller i användning av vissa föremål 

 • svårigheter i att uppfatta tid och plats – går vilse 

 • förändringar i personlighet och beteende 

 • ångestfylldhet, nedgång i sinnesstämning – även orolighet och aggressivitet 

En minnessjukdom kan framträda till exempel på följande sätt i vardagen: 

 • upprepa samma fråga om och om 

 • svårigheter att klara av den personliga ekonomin 

 • inlärda kunskaper försvinner 

 • kommer inte på bekanta personers namn 

 • svårigheter i att nämna bekanta föremål och saker 

 • viktiga föremål är ofta borttappade eller hittas på ovanliga ställen. Till exempel nycklarna är fortsättningsvis borttappade eller glasögonen hittas i kylskåpet. 

 • en bekant rutt kan kännas obekant i ratten 

 • kommer inte ihåg viktiga och meningsfulla träffar. Till exempel läkartider eller att träffa en vän 

 

Minnet och förmågan att komma ihåg saker är alltid individuellt och kan därför inte jämföras med andra personers förmåga att komma ihåg saker. 

Ifall du är orolig över ditt eget minne eller din anhörig, upptäcker ovannämnda förändringar, boka en tid till hälsocentralen eller till egna läkaren. 

Information och stöd till minnesfamiljer 

 • Vid frågor angående sjukdomen eller medicinering rekommenderas det att ta kontakt till den skötande läkaren eller till den egna kommunen minnespoliklinik. 

 • Esbo, Grankulla, Hangö, Ingå, Järvenpää, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Raseborg, Sjundeå, Tusby, Vanda 

 • Personen med minnessjukdom har en lagstadgad rätt till bedömning av servicebehovet. Kommunens äldre-/socialservice ger information om service som kan erbjudas hem. Stödformer är till exempel hemvård, transportservice, matservice, hjälpmedel samt närståendevårdarskap. 

 • Information om närståendevårdarskap får du från Närståendevårdarnas förbund 

 • FPA-stöd 

 • Minnesfamiljerna har också möjlighet att ansöka om semesterdagar 

 • Nylands Minneslots ordnar stödverksamhet för både personer med minnessjukdom samt deras anhöriga. Ifall du är intresserad att delta eller diskutera om er situation, kontakta minneshandledarna. Kontaktuppgifterna hittar du här