Toiminnan tavoitteet

Uudenmaan Muistiluotsi tuo tietoa, tukea ja toimintaa muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan muistisairaan ihmisen oikeuksien toteutumiseen ja hänen mahdollisuuteensa toimia täysivaltaisena jäsenenä omassa toimintaympäristössään. 

Uudenmaan Muistiluotsin toiminnan tavoitteet vuonna 2023

  1. Alueen muistisairaat ja läheiset saavat tarpeitaan vastaavaa tukea ja apua elämäntilanteeseensa. Muistisairailla ja heidän läheisillään on mahdollisuuksia aktiiviseen elämään, vertaisuuden kokemuksiin sekä osallisuutta ja hyvinvointia tukevaan toimintaan.
  2. Muistineuvontaan yhteyttä ottavat saavat tarpeidensa mukaista ohjausta ja tukea arkeen. Muististaan huolestuneet saavat oikeaa tietoa muistista ja muistisairauksista, mikä vähentää huolta, mutta myös ohjaa ajoissa tutkimuksiin diagnoosia varten.
  3. Alueen asukkaat, muistiperheet ja muististaan huolestuneet saavat ajantasaista tietoa muistisairauksista ja oikeudellisesta ennakoinnista. Alueen väestön ymmärrys muistisairauksista, huolestuttavista muistin muutoksista ja muistisairauksien ennaltaehkäisystä lisääntyy.
  4. Muistiperheet saavat mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kokemusasiantuntijoina. Toiminta tuo kuuluviin muistisairaan ja läheisen ääntä toiminta-alueella.
  5. Toiminta-alueella tehtävä yhteistyö tukee alueen päättäjien, ammattilaisten ja kolmannen sektorin ymmärrystä muistisairaan ja heidän läheistensä tarpeista. Uudenmaan Muistiluotsi tunnetaan alueella paremmin ja oikeanlaiset asiakkaat ohjautuvat oikeaaikaisesti Muistiluotsin tarjoaman tuen piriin.
  6. Vapaaehtoisten osaaminen muistisairaan kanssa toimimisessa lisääntyy, mikä mahdollistaa toimintaa muistiperheille. Muiden kuin Muistijärjestön vapaaehtoistoimijoiden tietoisuus muistisairaan oikeanlaisesta kohtaamisesta lisääntyy koulutusten avulla.
  7. Laadukas vapaaehtoistoiminta tarjoaa osallistumisen mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Keskuksen vapaaehtoisten tieto muistisairauksista ja osaaminen muistisairaan kanssa toimimisessa kehittyy koulutuksen ja toiminnan myötä. Mielekäs toiminta tuo hyvinvointia vapaaehtoisten elämään.

Uudenmaan Muistiluotsin toiminnan suunnittelun taustalla on Muistiliiton strategia.