Toiminnan tavoitteet

Uudenmaan Muistiluotsi tuo tietoa, tukea ja toimintaa muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan muistisairaan ihmisen oikeuksien toteutumiseen ja hänen mahdollisuuteensa toimia täysivaltaisena jäsenenä omassa toimintaympäristössään. 

Uudenmaan Muistiluotsin toiminnan tavoitteet

  1. Muistisairailla ja heidän läheisillään on mahdollisuuksia aktiiviseen elämään ja 80 % toimintaan osallistuneista kokee vertaisuuden, osallisuuden ja hyvinvoinnin tunteensa vahvistuneen.
  2. Muistineuvonta tavoittaa 2000 henkilöä vuodessa, jotka saavat tarpeidensa mukaista ohjausta ja tukea arjessa jaksamiseen. Muististaan huolestuneet saavat oikeaa tietoa muistista ja muistisairauksista, mikä vähentää huolta, mutta myös ohjaa ajoissa tutkimuksiin diagnoosia varten.
  3. 3000 alueen asukasta, muistiperhettä ja muistioireista henkilöä saa ajantasaista tietoa muistisairauksista ja oikeudellisesta ennakoinnista. Alueen väestön ymmärrys muistisairauksista, huolestuttavista muistin muutoksista ja aivoterveydestä lisääntyy.
  4. Toiminta-alueella 1000 asukkaan asenteet muuttuvat muistiystävällisemmäksi ja vaikuttamistyötä tehdään kokemusasiantuntijoiden äänellä. Kokemusasiantuntijoina toimivien muistiperheiden osallisuutta tuetaan.
  5. 40 yhteistyökumppanin tieto muistisairaiden ja heidän läheistensä arjesta lisääntyy ja alueen muistityö, järjestö- ja vapaaehtoistoiminta kehittyy vastaamaan paremmin muistiperheen tarpeita. Uudenmaan Muistiluotsi tunnetaan alueella paremmin ja oikeanlaiset asiakkaat ohjautuvat oikea-aikaisesti Muistiluotsin tarjoaman tuen piriin.
  6. Vapaaehtoisten osaaminen muistisairaan kanssa toimimisessa vahvistuu ja he mahdollistavat toimintaa muistiperheille. Muiden vapaaehtoistoimijoiden tietoisuus muistisairaan oikeanlaisesta kohtaamisesta lisääntyy koulutusten avulla.
  7. Laadukas vapaaehtoistoiminta tarjoaa osallistumisen mahdollisuuksia 80 aktiiviselle vapaaehtoiselle. Keskuksen vapaaehtoisten tieto muistisairauksista ja osaaminen muistisairaan kanssa toimimisessa kehittyy koulutuksen ja toiminnan myötä. Mielekäs toiminta tuo hyvinvointia vapaaehtoisten elämään.

Uudenmaan Muistiluotsin toiminnan suunnittelun taustalla on Muistiliiton strategia.