Toiminnan tavoitteet

Uudenmaan Muistiluotsin koko toiminnan päätavoite on tiedon, tuen ja toiminnan lisääminen muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen. Vaikuttaminen muistisairaan ihmisen oikeuksien toteutumiseen ja hänen mahdollisuuteensa toimia täysivaltaisena jäsenenä omassa toimintaympäristössään.

Osa- ja määrälliset tavoitteet on jaettu Muistiluotsi-toiminnan osa-alueiden mukaan.

Muistiluotsi-ohjelman sisältöalueet ovat asiakastyö, vapaaehtoistoiminta sekä vaikuttaminen ja verkottuminen.

Uudenmaan Muistiluotsin toiminnan osatavoitteet

  • Muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä hyvinvoinnin vahvistaminen, kotona asumisen tukeminen ja omannäköisen elämän jatkamisen mahdollistaminen tiedon ja vertaistuen avulla.
  • Vapaaehtoisten osaamisen vahvistaminen muistisairaiden kanssa toimimiseen ja vapaaehtoisten mahdollistama muistisairaille ja läheisille suunnatun toiminnan lisääminen alueella.

  • Muistisairaan ihmisen ja läheisen asema paranee lisäämällä tietoa muistisairauksista sekä muistijärjestön tarjoamasta tuesta. Asennemuutos kohti muistiystävällistä Suomea edistyy kokemusasiantuntijuutta hyödyntävällä vaikuttamistyöllä ja tavoitteellisella verkostoitumisella muiden toimijoiden kanssa.

Uudenmaan Muistiluotsin toiminnan taustalla on Muistiliiton strategia.