Kaikki uutiset

Omaishoitajien viikkoa vietetään 27.11.-3.12.

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Esimerkiksi muistisairauden edetessä sairastunut tarvitsee yhä enemmän tukea. Omaishoitajaliiton mukaan omaishoitaja -määritelmä ei tarkoita sitä, että on tehnyt hyvinvointialueen kanssa sopimuksen omaishoitajuudesta, toki sopimus tuo mukanaan tiettyjä oikeuksia myös omaishoitajalle. Henkilöä koskee kuitenkin omaishoitajan määritelmä ilman sopimustakin, kun hän pitää huolta läheisestään.

Omaishoitajia on Suomessa paljon, noin 350 000. Sopimusomaishoitajia on noin 50 000. Omaishoitajuuteen sisältyy yleensä aina jonkinlainen elämänmuutos, jonka läheisen huolenpito on tuonut mukanaan. Omaishoitotilanne tietysti vaikuttaa niin hoitajan kuin hoidettavankin elämään. Omaishoitajuus voi sisältää esimerkiksi huolta, vastuuta, hoivaa, tuen antoa, kannustamista, asioiden hoitamista, kuljettamista ja tietysti sylin täydeltä välittämistä. Koko perhe hyötyy siitä, että he saavat tietoa ja tukea tilanteeseensa.

Tämän viikon teemana omaishoitajien viikolla on ”yhteisö tuo turvaa”. Myös Uudenmaan Muistiluotsin toiminnassa olevat läheiset ovat monet omaishoitajia. Tukea on siis saatavina niin meiltä kuin muiltakin potilasjärjestöiltä ja Omaishoitajaliitolta sekä sen jäsenyhdistyksiltä. Voit lukea Omaishoitajaliitosta ja omaishoitajien viikosta lisää täältä: Omaishoitajien viikko

Meidän vertaisryhmistämme ja muusta toiminnasta löydät tietoa täältä: Uudenmaan Muistiluotsin toiminta

 

Vanha, Mies, Nainen, Eläkeläiset