Kaikki uutiset

Muistiaktiivien toinen kannanotto

 

Muistiaktiivit ovat muistisairaista ihmisistä ja heidän läheisistään koottu asiantuntijatyöryhmä. Työryhmän tehtävä on ottaa kantaa omassa maakunnassaan muistisairaita koskeviin ajankohtaisiin kysymyksiin ja toimia Muistiluotsi-toiminnan tukena arvioiden ja kehittäen toimintaa. 

Uudenmaan Muistiluotsin Muistiaktiivit ovat toimineet aktiivisesti vuoden 2018 aikana kokoontuen neljä kertaa. Kokousten välillä keskustelua on käyty muun muassa sähköpostin välityksellä. Kokouksissa on käsitelty ajankohtaisia asioita kuten Souvenaid-ravintovalmisteeseen liittyvät tutkimukset, joiden myötä heräsi keskustelua siitä, tulisiko ravintovalmisteen olla Kela-korvauksen piirissä. Työryhmä teki keväällä asiasta kannanottopyynnön valtakunnallisille Muistiaktiiveille. Saimme vastauksen Muistiliitosta, että asiaa oli jo heidän toimestaan selvitelty. Tällä hetkellä Kela-korvattavuus koskee vain elämälle välttämättömiä ravintovalmisteita, joihin Souvenaid ei kuulu. Muistiaktiivit kuitenkin seuraavat tilannetta ja asiasta käytävään keskusteluun tullaan osallistumaan aktiivisesti. 

Syksyn mittaan valmistui kuitenkin Uudenmaan Muistiaktiivien toinen kannanotto tälle vuodelle. Tällä kertaa kannanotto syntyi SOTE-uudistukseen liittyneestä keskustelusta, jossa koettiin huolta siitä, että useat kunnat toiminta-alueella valmistelevat uudistuksia, jotka koskevat muistisairaita ihmisiä, heidän etujaan, hoitoaan ja kuntoustaan. Muistiaktiivit haluavat mukaan keskusteluun sekä SOTE-uudistusta että kuntien muistisairaan ihmisen hoitopolun kehittämistä koskien. 

Uuden kannanoton voisikin tiivistää: "Pitäkää muistisairaat mielessä ja mukana keskustelussa. Älkää päättäkö meidän puolesta." 

Koko kannanoton voit lukea tästä