Kaikki uutiset

Svenska dagen firas bland finlandssvenskarna den 6 november. Nylands Minneslots erbjuder mångsidigt stöd, information och verksamhet på (finska och) svenska i Nylands område i Esbo, Grankulla, Vanda, Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Raseborg, Hangö och på nätet via Microsoft Teams. Nylands Minneslots minneshandledare i västra Nyland berättar om sitt tvåspråkiga arbete:

Hanna och Petra heter vi och är relativt nya minneshandledare här i den västnyländska trakten som har ett viktigt särdrag som vi vill lyfta fram: tvåspråkigheten! Vi är tacksamma över hur väl vi har tagits emot och över verksamheten vi har kunnat bygga upp, där tvåspråkigheten kommer fram med aktiviteter både på det finska och svenska språket.

Att vi kan erbjuda möjligheten att personer med någon form av minnessjukdom eller som bara är oroliga över sitt minne, samt deras närstående, får stöd, hjälp och handledning på eget modersmål och därmed kan bli bättre förstådd, tycker vi är en stor och viktig sak. Stöd på det egna modersmålet är något som alla borde ha rätt till, men tyvärr är det inte alltid en självklarhet. Därför vill vi lyfta fram att vi på Nylands Minneslots här i västra Nyland satsar på att kunna stöda, hjälpa och handleda på både finska och svenska och det är vi stolta över. Tvåspråkighet kommer inte av sig självt, det kräver satsningar och vilja.

När man får prata på sitt eget modersmål löper diskussionerna bättre och man kan bättre uttrycka sig själv och sina tankar. Kanske man lättare finner en vän som är i samma situation som man kan byta ut tankar och erfarenheter med. Vår verksamhet består av Minnescaféer, minnesträning och stödgrupper, öppna minnesträningsgrupper, promenadgrupper och föreläsningar. Allt på båda språken. Utöver dessa så har vi diverse material som vi kan dela ut för att öka kunskapen om minnessjukdomar och ge hjälp och stöd kring ämnet.   

En annan viktig del i vår verksamhet som vi gärna vill lyfta fram, och som får vår verksamhet att löpa ännu smidigare, är våra frivilliga medhjälpare som vi är så tacksamma för - som dessutom kan hjälpa på båda språken! Men då våra grupper ständigt växer skulle det förstås behövas fler hjälpande händer med flera frivilliga.

Som frivillig är du inte bunden till något utan du väljer själv hur du vill hjälpa till och när du har möjlighet. Till uppgifterna kan höra till exempel hjälp med kaffekokning och -servering, att fungera som hjälpande hand i grupperna eller om man vill så att dra en egen grupp med hjälp och stöd av oss förstås. Man får gärna också dra nytta av egna specialkunskaper eller talanger. Till exempel om du kan spela något instrument eller har vanan inne att handarbeta, så är det alltid välkommet med i vårt program!

Det som vi vill och strävar till i vårt arbete är att minnessjuka eller personer som är oroliga för sitt minne skulle få på olika sätt aktivera sig genom hjärngymnastik och stöd så att de skulle vara möjligt för dem att få leva och trivas så länge som möjligt i sitt eget trygga hem. Och de som står dem nära skulle få hjälp och stöd för att orka med vardagen och de motgångar de ställs inför. För vi brukar säga att minnessjukdomen är en sjukdom som drabbar hela familjen.

Det är bara att ta kontakt med oss eller komma på våra Minnescaféer för att träffa oss. Vi är här för er.

Hanna och Petra
Kuvan kuvausta ei ole saatavilla.