Kaikki uutiset

Det svenska språket är ett viktigt värde för oss på Nylands Minneslots

Söndagen den 6.11. firar vi Svenska dagen som uppmärksammar svenskan som ett av Finlands nationalspråk. Det diskuteras om att modersmålet ofta är ”känslospråket”, då vi vill uttrycka känslor och betydelsefulla saker för oss. Att få använda sitt modersmål är betydelsefullt, och kan bli speciellt viktigt för en person med minnessjukdom. 

Elin Grundström och Viviane Azéma intervjuade i sitt examensarbete 2019 svenskspråkiga personer med minnessjukdom och deras anhöriga som deltog i Helsingfors och Östra Nylands Minneslots gruppverksamhet. Genom intervjuerna kom det fram att verksamheten ger känsla av delaktighet samt tillhörighet och att det känns viktigt att få träffa andra i liknande livssituation och få kamratstöd. Det kom också klart fram att svenskspråkig verksamhet stöder deltagandet. Minneslotsen ansågs vara en trygg arena för både personer med minnessjukdom och deras anhöriga för att träffa personer i liknande livssituationer, upprätthålla sociala relationer samt att få kamratstöd.

Här på Nylands Minneslots är det svenska språket ett viktigt värde för oss. Vi tycker att det är viktigt att få information, stöd, möjlighet till diskussion och verksamhet på svenska. Vi erbjuder minnesträningsgrupper för personer med minnessjukdom, stödgrupper för anhöriga, minnescaféer och föreläsningar samt minneshandledning på svenska.

Vår svenskspråkiga verksamhet hittar du här. Ifall ni har frågor eller om det är verksamhet ni skulle önska kan ni gärna kontakta oss. De svenskspråkiga minneshandledarna på Nylands Minneslots är:

Esbo, Grankulla, Vanda

Ida Mitchell
tfn. 040 170 6771
e-post: ida.mitchell@espoonmuisti.fi

Viviane Azéma
tfn. 040 516 3351
e-post: viviane.azema@espoonmuisti.fi

Västra Nyland

Petra Karjalainen
tfn. 0400 321 239
e-post: petra.karjalainen@espoonmuisti.fi

Vi önskar er alla en fin Svenska dag!

 

Källor

Azéma, Viviane; Grundström, Elin, 2019. Studie av den svenskspråkiga verksamhetens betydelse vid Helsingfors och Östra Nylands Minneslots. Länk: https://www.theseus.fi/handle/10024/227946