Kaikki uutiset

Aluevaalien ennakkoäänestys on alkanut tänään 12.1.!

Aluevaalit ovat toiset vaalit, jotka järjestetään Suomessa koronapandemian aikana. Vuoden 2021 kuntavaaleista poiketen, aluevaalit ovat historiassamme ensimmäiset ja siitä syystä ne aiheuttavat myös enemmän kysymyksiä. Aluevaaleissa sinun äänelläsi on suora yhteys siihen, miten lähipalvelusi tullaan järjestämään sote-uudistuksen myötä. Näihin liittyvät esimerkiksi sairaanhoito, kotihoito, vammaispalvelut ja kuntoutus, jotka ovat tärkeitä lähipalveluita muistisairaille sekä heidän läheisilleen.

Mitä aluevaalit siis tarkoittavat?

Sote-uudistuksen myötä päätettiin jakaa Suomi hyvinvointialueisiin. Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueille aluevaltuustot, jotka päättävät alueiden palveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta alkaen. Nämä alueet päättävät tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluista ja pelastustoimesta.

Hyvinvointialueen tehtävät tulevat olemaan:
- Perusterveydenhuolto
- Erikoissairaanhoito
- Pelastustoimi
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut
- Ikääntyneiden palvelut
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
- Vammaispalvelut
- Oppilas- ja opiskelijahuolto
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Muistiliiton vaalitavoitteilla keskitytään ennaltaehkäisyyn, järjestöjen rooliin sekä toimivaan palvelupolkuun. Näitä voit miettiä valitessasi ehdokasta.

1.
Vaikuttavat palvelut rakennetaan yhteistyössä asukkaiden ja järjestöjen kanssa: Parhaiten palveluita kehitetään, kun kuullaan asukkaita, kokemusasiantuntijoita sekä järjestöjä. Asukkailla tulee olla mahdollisuus osallistua vertaistoimintaan, minkä järjestämisen edellytyksenä on esimerkiksi järjestöavustukset.

2. Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki tärkeää: Aikainen diagnoosi sekä tuki, neuvonta ja ohjaus edistävät ja tukevat muistisairaan sekä läheisen elämää. Terveyttä ja hyvinvointia edistävät, muistiystävälliset päätökset myös hillitsevät kustannusten kasvua.

3. Toimiva palvelupolku on ehdottoman tärkeä ja se tukee muistisairaiden sekä läheisten toimintakykyä ja elämänlaatua: Tähän liittyy yksilöllinen ja kokonaisvaltainen palvelupolku sekä asiantunteva palveluohjaus. Muistiyhdistysten sekä muistiluotsien tarjoamat palvelut ovat osa tätä palvelupolkua. Yksilöllinen kuntoutus, päivätoiminta ja kotihoito tukevat omatoimisuutta kuin myös siirtää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Turvallinen ja ammattitaitoinen hoito kotihoidossa, palvelu- ja hoiva-asumisessa tukevat hyvää elämää.
Omaishoitajien jaksamista on tärkeää tukea esimerkiksi sairastuneen toimivalla vuorohoidolla, kotiin annettavilla palveluilla, vapaapäivillä ja omaishoitajan terveystarkastuksilla.

Miksi kannattaa äänestää?

Edellä mainitut palvelut ja tavoitteet ovat asioita, jotka koskettavat meistä jokaista. Aluevaaleissa äänestämällä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten asiat sinun hyvinvointialueellasi järjestetään ja mihin rahoja käytetään sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä, mihin useat vanhusten ja muistisairaidenkin palvelut kuuluvat. Jos sinulla on mahdollisuus äänestää, suosittelemme sitä!

Meidän alueemme tulee jakaantumaan kolmeen hyvinvointialueeseen: Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa sekä Vantaan ja Keravan alue.

Ennakkoäänestys kotimaassa: 12-18.1.2022
Varsinainen vaalipäivä: 23.1.12022.

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan 18.1. aiheesta: Aluevaalit, mitkä ne ovat ja miksi äänestää? Mukana Uudenmaan Muistiluotsin Lotta Parkkola! Tapahtuma järjestetään Microsoft Teamsin kautta etäyhteydellä ja pääset mukaan ilman ilmottautumista painamalla TÄSTÄ