Minnescafé och föreläsningar

Minnescaféer

Minnescaféerna är öppna tillfällen och till dem är alla som är intresserade av sitt minne välkomna.
Till Minnescaféerna kan man komma och lyssna på föreläsningar eller idéer om hur man vårdar sitt minne, diskutera saker som man funderat på angående minnet, delta i minnesrehabiliterande verksamhet eller bara komma med och trivas över en kopp kaffe.

Föreläsningar för allmänheten

Föreläsningarna är öppna för alla med teman angående minnessjukdomar eller vård av minnet. I planeringen av föreläsningarna tas deltagarnas respons och önskemål i beaktande.