Minnescafé och föreläsningar

Minnescaféer

Minnescaféerna är öppna tillfällen och till dem är alla som är intresserade av sitt minne välkomna.
Till Minnescaféerna kan man komma och lyssna på föreläsningar eller idéer om hur man vårdar sitt minne, diskutera saker som man funderat på angående minnet, delta i minnesrehabiliterande verksamhet eller bara komma med och trivas över en kopp kaffe.

Minnescafé i Hagalund, Esbo. Folkhälsanhuset i Esbo, Vindgränden 6. 
Måndag 18.9 kl. 14.30-16.00  Bemötande av en person med minnessjukdom
Måndag 23.10 kl. 14.30-16.00 Hörseln och minnet
Måndag 20.11 kl. 14.30-16.00 Sömn och minnet

Minnescafé i Grankulla. Villa Breda, Bredavägen 16, Grankulla.
Onsdag 20.9 kl. 12.30-14.00 Minnet och minnessjukdomar
Onsdag 1.11 kl. 12.30-14.00 Bemötande av en person med minnessjukdom

Minnescafé i Dickursby, Vanda. Folkhälsanhuset i Vanda, Vallmovägen 28.
Torsdag 7.9 kl. 14-15.00
Torsdag 5.10 kl. 14-15.00

Minnescafé i Karis, Kontoret, Centralgatan 65

Tisdag 29.8 kl. 11-12.30

Tisdag 26.9 kl. 11-12.30

Tisdag 31.10 kl. 11-12.30

Tisdag 5.12 kl. 11-12.30

Minnescafé i Pojo, Postilla, Pojovägen 8
torsdag 17.8 kl. 13–14.30
torsdag 21.9 kl. 13–14.30
torsdag 12.10 kl. 13–14.30
torsdag 9.11 kl. 13–14.30
torsdag 7.12 kl. 13–14.30

Före Pojo Minnescaféet startar en promenadgrupp som
är öppen för alla. Start utanför Postilla kl. 12.

Minnescafé i Ekenäs, Biblioteket, Svalan, Raseborgsvägen 8

Tisdag 22.8 kl. 13-14.30

Tisdag 19.9 kl. 13-14.30

Tisdag 17.10 kl. 13-14.30

Tisdag 14.11 kl. 13-14.30

Tisdag 12.12 kl. 13-14.30

Minnescafé i Hangö, Astrea, Spegelsalen, Berggatan 4

Onsdag 30.8 kl. 13-14.30

Onsdag 27.9 kl. 13-14.30

Onsdag 1.11 kl. 13-14.30

Onsdag 29.11 kl. 13-14.30

Onsdag 20.12 kl. 13-14.30

Föreläsningar för allmänheten

Föreläsningarna är öppna för alla med teman angående minnessjukdomar eller vård av minnet. I planeringen av föreläsningarna tas deltagarnas respons och önskemål i beaktande.