Frivilligverksamhet

Som frivillig i Nylands Minneslots får du vara med och stärka minnessjuka människans och anhörigas möjlighet att delta i verksamhet. Som frivillig får du vara dig själv och verka med dina egna styrkor. Tidigare erfarenhet av frivilligarbete eller minnessjukdomar behövs inte.
Nylands Minneslots stöder, handleder och utbildar sina frivilliga. Regelbundna rekreations- och utbildningssdagar samt stödträffar med andra frivilliga ger verktyg och inspiration till verksamheten.

Som frivillig kan du delta

  • som telefonkompis till en minnessjuk eller anhörig
  • som handledare i funktionella distansgrupper (till exempel minnesträning)
  • på olika evenemang (seminarier, föreläsningar, mässor, utfärder)
  • på Minnescaféer
  • i minnesträningsgrupperna för minnessjuka
  • i stödgrupperna för närstående till de minnessjuka
  • organisationsarbete (tex. vid postning av medlemsbrev)

I grupperna kan du funktionera som assistent för minneshandledaren eller leda grupper tillsammans med andra frivilliga. Du kan delta i verksamheten sporadiskt eller binda dig för en längre period. Vi kan tillsammans fundera över vilken uppgift som passar dig bäst. I vår frivilligverksamhet kan du också nyttja ditt eget kunnande eller dina egna hobbyn.

Hur kan du komma med?

Nylands Minneslots ordnar regelbundet utbildningar för rekrytering av nya frivilliga. Det är också möjligt att komma när som helst, det är bara att kontakta oss direkt!

Ta modigt kontakt!