Ledningsgruppen

Ledningsgruppen är en del av Nylands Minneslots organisation och den centrala uppgiften är att fungera som informatör mellan Nylands Minneslots och de lokala samarbetsföreningarna. Ledningsgruppen övervakar även verksamhetens målrikting och områdenas jämställdhet. Ledningsgruppen träffas fyra gånger under ett år. I ledningsgruppens möten deltar även Nylands Minneslots verksamhetsansvarig, som rapporterar om Nylands Minneslots verksamhet och ekonomi till gruppen.

Ledningsgruppens sammansättning 2017

Kaisa Pekola, Esbo och Grankulla Minnesförening rf:s styrelses vice ordförande

Tuula Heinonen, Vantaan Muistiyhdistys ry:s styrelses ordförande 

Carita Englund, Äldreomsorgen i Ekenäs rf:s styrelsemedlem

Suvi Seppänen, Stöd för de äldre i Karis och Pojo rf:s styrelses ordförande 

Terhikki Koskinen, Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys ry:s styrelses ordförande

Om ni vill kontakta Nylands Minneslots ledningsgrupp, kan ni skicka e-post till addressen toimisto@espoonmuisti.fi