Svenskspråkig verksamhet

Nylands Minneslots erbjuder stöd, information och mångsidig verksamhet på svenska och finska i Esbo, Grankulla, Vanda, Kyrkslätt, Raseborg, Sjundeå, Hangö och Ingå. Som nytt område för år 2016 är Träskända, Kervo, Tusby och Nurmijärvi. Nylands Minneslots broschyr med mera information. (pdf)

Du kan bekanta dig med vår verksamhet t.ex. genom att besöka ett Minnescafé. Du kan även ringa till ditt områdes minneshandledare och diskutera dina och din familjs behov, så kan vi söka en lämplig grupp just för er.

Välkommen med! 

Här kan du läsa mer om den svenskspråkiga verksamheten samt kolla aktuella händelser.