Kaikki uutiset

Jäsenkysely Keski-Uudenmaan muistiyhdistyksen alueella

Uudenmaan Muistiluotsi toteutti vuonna 2016 oppilaitosyhteistyönä kyselyn Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys ry:n jäsenistölle, joka on osa vuosina 2009 ja 2015 tehtyjä nykytilakatsauksia alkuperäisellä toiminta-alueella (Espoo, Kauniainen, Vantaa ja Läntinen-Uusimaa). Kyselyssä kerättiin kokemuksia hoitopolun varrelta Keski-Uudenmaan alueella asuvilta muistisairailta ihmisiltä ja heidän läheisiltään. Koko kysely löytyy purettuna opinnäytetyöstä, jonka meille tekivät geronomiopiskelijat Nashwa Khatiri ja Harriet Wikberg – lämmin kiitos heille! Koko opinnäytetyön näet tästä linkistä

Vastauksista nousee tärkeää tietoa alueen hoitopolusta käyttäjien kokemusten kautta. 68 % kyselyyn vastanneista Keski-Uudellamaalla oli lähtenyt muistitutkimuksiin kunnallisten palveluiden kautta ja 86 % kaikista vastanneista koki päässeensä tutkimuksiin joustavasti. Vaihtoehtona olivat yksityisten palveluiden käyttäminen. Vuonna 2015 tehdyssä nykytilakartoituksessa Espoossa ja Vantaalla kunnan palveluita käyttäneiden määrä oli hieman pienempi, noin puolet vastaajista, mutta kuitenkin parantunut vuoden 2009 kyselystä, jossa etenkin Espoossa suurin osa sairastuneista sai vielä diagnoosin yksityisten palveluiden kautta.

KUM-alueen kyselyyn vastanneista 40 % ei vielä ollut käyttänyt muita kunnallisia palveluita diagnoosin saamisen jälkeen. Käytetyistä palveluista eniten kiitosta saivat päivätoiminta, muistihoitaja ja omaishoitajan sijaiset. Näissä palveluissa sekä laatu että riittävyys koettiin hyväksi.

Vastaajat toivoivat muun muassa lisää liikuntapalveluita, muistisairaiden kuntoutusjaksoja sekä kursseja muistisairaan ihmisen avustamisesta. Lyhyt- ja pitkäaikaishoidossa koettiin suurimmaksi haasteeksi vastaajien kesken hoitopaikan valinta. Vapaissa kentissä puhuttiin esimerkiksi juuri perheelle sopivimman hoitojaksojen ajankohdan saamisen haasteista sekä hoidon laadusta. Erilaisten palvelujen käytön esteenä kuvattiin myös sairastuneen haluttomuutta ottaa palveluita vastaan.

Käytetyimmät palvelut Keski-Uudellamaalla kyselyyn vastanneilla olivat kunnan muistineuvojat ja lääkäripalvelut. 

Vuoden 2015 (Tuija Mannersola) opinnäytetyöhön pääset tästä ja vuoden 2009 (Katja Helo) opinnäytetyöhön tästä.