Kaikki uutiset

Nylands Minneslots erbjuder stöd, information och verksamhet till personer med minnessjukdom och deras närstående.

Vi söker en

MINNESHANDLEDARE TILL RASEBORG

Till teamets uppgift hör att ordna och utveckla Nylands Minneslots verksamhet i Raseborg. Minneshandledaren ansvarar för den svenskspråkiga verksamheten på området. Kontoret ligger i Karis.

Vi förutsätter att den valda personen har en lämplig utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen (YH, högre YH eller motsvarande) och äkta intresse samt iver att jobba med personer med minnesjukdom, deras närstående och frivilliga. Flytande kunskap i svenska och finska ses som en fördel. Vi önskar även att sökande har erfarenhet av organisations- och minnesarbete, frivilligarbete samt att leda grupper.

Vi erbjuder ett intressant utvecklingsarbete i ett energiskt team.

Mer information på finska: Sanna Suvisalmi tfn 040 735 1818 eller sanna.suvisalmi@espoonmuisti.fi

www.uudenmaanmuistiluotsi.fi

Sänd in din ansökan med löneanspråk senast fredagen den 13.4.2018 kl 16:00 via e-post till:

sanna.suvisalmi@espoonmuisti.fi